За компанията
Фирмена политика
Партньори
Технологии
 
Технологии


Нашият екип има многогодишен опит с всички най-съвременни и ефективни технологии в областта на софтуера, графичния дизайн, мултимедията и уеб технологиите. 

  • Платформи: Windows, Linux, Unix
  • Програмни езици: C, C++, Java, PHP, Flash Action Script
  • Сървъри за бази данни: PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, MySQL
  • Уеб технологии и мултимедия: HTML, DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, J2EE, XML, Macromedia Flash